Edukacja włączająca w terapii autyzmu

Zanim dziecko z autyzmem trafi do szkoły, czy to masowej, czy specjalnej, trzeba je do tego przygotować. Dziecko rozpoczynając naukę w klasie powinno umieć siedzieć w ławce, patrzyć na nauczyciela, mieć pewne umiejętności społeczne. Bez wcześniejszej terapii, nawet umieszczenie w małej, kilkuosobowej grupie, może się nie udać. Rodzice powinni mieć tego świadomość. W naszym przedszkolu wszystkie dzieci są włączane do grupy rówieśniczej.

Dzieci, u których autyzm jest sprzężony z niepełnosprawnością intelektualną, oprócz intensywnej terapii indywidualnej, są uczone pracy w parze lub małej grupie, w ramach zajęć w przedszkolu specjalnym. W miarę swoich możliwości uczestniczą również w różnych imprezach integracyjnych, organizowanych wspólnie z Przedszkolem Bajkowa Akademia.

Dzieci z autyzmem, będące na granicy normy intelektualnej, w miarę robionych postępów, są stopniowo wdrażane do grupy rówieśniczej.


Program edukacji włączającej Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka

Fundacja-Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka opracowała program, który pozwala na włączanie dzieci z autyzmem do grupy rówieśniczej w sposób systematyczny i planowy. Jest to elastyczny model edukacji, szyty na miarę możliwości i potrzeb konkretnego dziecka. Zapewniamy dzieciom wysokiej jakości terapię, edukację, ale przede wszystkim zdobycie przez dzieci całego wachlarza umiejętności, które pozwolą im jak najlepiej radzić sobie w naturalnym otoczeniu. Rozwijamy sfery deficytowe u dzieci, skupiamy się nad rozwijaniem zachowań społecznych, nad tym, by zachowania niepożądane zastąpić akceptowanymi.

 

Etapy edukacji włączającej dzieci z autyzmem

W trakcie prowadzonej przez IWRD edukacji włączającej dzieci są stopniowo włączane się do przedszkola dla dzieci prawidłowo rozwijających się, Bajkowa Akademia, które znajduje się w tym samym co IWRD budynku. Proces pełnego włączenia do grupy rówieśniczej podzielony jest na trzy etapy:

1. I stopień/poziom edukacji włączającej

Dziecko uczestniczy jedynie w wybranych zajęciach edukacyjnych w Bajkowej Akademii, przez większość dnia objęte jest terapią specjalistyczną. Decyzja o przejściu na ten stopień podejmowana jest na podstawie postępów dziecka w ramach indywidualnych programów edukacyjno–terapeutycznych oraz redukcji poziomu zachowań utrudniających wdrażanie do grupy.

2. II stopień/poziom edukacji włączającej

Stopniowo wydłużany jest pobyt dziecka w grupie rówieśniczej w Bajkowej Akademii, dziecko uczestniczy we wszystkich zajęciach edukacyjnych. Dziecko wciąż objęte jest terapią specjalistyczną, która ma na celu wyrównywanie deficytów. Przejście na ten stopień uzależnione jest od wyników testów określających poziom funkcjonowania intelektualnego, analizy danych z pobytu dziecka w grupie na poziomie I, postępów w ramach indywidualnych programów edukacyjno–terapeutycznych, redukcji poziomu zachowań utrudniających wdrażanie do grupy i po uzyskaniu pozytywnej opinii nauczycieli z Bajkowej Akademii.

3. III stopień/poziom edukacji włączającej

Dziecko jest w pełni włączone do grupy rówieśniczej w Bajkowej Akademii, zajęcia terapeutyczne obejmują Trening Umiejętności Społecznych (TUS) oraz wyrównywanie zauważonych deficytów. Przejście na ten poziom uzależnione jest od wyników testów określających poziom funkcjonowania intelektualnego, analizy danych z pobytu dziecka w grupie na poziomie II, postępów w ramach indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych, redukcji poziomu zachowań utrudniających wdrażanie do grupy i po uzyskaniu pozytywnej opinii nauczycieli z Bajkowej Akademii.


FUNDACJA IWRD
ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk

tel: 58 341 44 41, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2015 - 2017 Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka

Google Ads powered by Anibia.pl | Projekt strony: Studio WWW